Nama & Alamat Rumah Sakit di Binh Duong


Bệnh viện Quốc tế Becamex
Becamex International Hospital (BIH)

Alamat:
Gò Cát, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
No telepon 24/7: +84-274-3 681 681
Email: contact@bih.vn
Hanh Phuc International Hospital
18 Binh Duong Boulevard, Thuan An City, Binh Duong, Vietnam

Hotline: 19006765
Emergency: +84-274-3 636 060
Email: info@hanhphuchospital.com

Post a Comment

Previous Post Next Post